Hår, Blod eller Urin?

Läkaren och forskaren Henry Schroeder beskrev mineralerna som "livets tändstift". Det stämmer verkligen att mineralerna ger livsgnistan till varenda cell i kroppen - och i hela vår genetiska kod.

Minerlerna är så viktiga att vi inte skulle kunna leva om vi saknade bara en enda av dom. Idag vet vi att det råder en känslig balans mellan kroppens mineraler som vi måste bibehålla för att få en god hälsa. Det är välkänt att störd mineralbalans bidrar till flera av det moderna samhällets ökande ohälsa.

BALANSEN

Henry Schroeder kallade mineralerna för "tveeggade svärd", i betydelsen att de kan vara både nyttiga och skadliga. Mineralbrist kan leda till onormala kroppsfunktioner, men mineralöverskott är inte heller bra. Att upptäcka och korrigera brister är lika viktigt som att upptäcka och korrigera överskott. Mineralerna finns i alla kroppens celler, vävnader och organ och det går att göra analyser av mineralinnehållet i såväl celler, som vävnader och organ. Men analyserna skiljer sig när det gäller tid, kostnad och komplexitet.

BLOD

Mineralerna cirkulerar i blodet, lymfan och kroppsvätskorna och det är oftast här som prover tas. men sådana mineraltester ger bara information om vad som finns i cirkulationen - inget om lagringsnivåerna. Blodet upprätthåller en stabil och konstant mineralnivå och hämtar mineraler från andra delar av kroppen när det behövs. Därför ger blodproverna en begränsad information om mineralbalansen så länge kroppen inte lider av allvarliga underskott. 

URIN

Mineralinnehållet i urin kan också analyseras och analyssvaret visar vilka mineraler som utsöndras från kroppen. Däremot är det svårt att få information om den faktiska mineralbalansen med den metoden. Både blod- och urinmineralanalyser ger ögonblicksbilder av ett mineralinnehåll som fluktuerar beroende på vilken kost personen äter.

HÅR

Hår är en biopsivävnad vars mineralinnehåll också går bra att analysera. Hårstrået börjar vid basen av hårsäcken i ett område som kallas papillen. Papillen förses med blod från blodomloppet som ger näring till och transporterar bort slaggprodukter från epitelcellerna runt papillen. De här cellerna är kroppens mest snabbväxande och ansvarar för att håret bildas och växer. Hårvävnad fungerar som andra celler och organ i kroppen och är lätt att ta prover av. Håranalysen är därför en mycket enkel och prisvärd metod för att avgöra kroppens mineralbalans och förhållandet mellan olika mineraler.

JÄMFÖRELSE

Genom åren har det utförts andra tester i samband med hårmineralanalyser. De testerna visar att mineralinnehållet i blod och urin inte speglar eller motsvarar innehållet i hår. Hårets mineralhalter speglar i stället den metaboliska aktiviteten i kroppens celler och organ. Mineralnivåerna i celler och organ förväntas sällan motsvara nivåerna i blod eller urin, utom under vissa omständigheter.

När man jämför en hårmineralanalys med mineralutsöndringen i ett 24-timmarsprov av urin, ser man ett omvänt samband. Om en person har ämnesomsättningsprofilen "sympatiskdominans" med för hög utsöndring av binjurebarkhormoner, hålls mineralerna natrium och kalium kvar i vävnaden. Samma person har låg utsöndring av natrium och kalium i urinen, vilket återspeglar vävnadsansamling. I det motsatta fallet, när kroppen utsöndrar för lite binjurebarkhormoner, ser man låga halter natrium och kalium i vävnad och ökade halter i urinen, vilket tyder på oförmåga att hålla kvar mineralerna.

I jämförelse av mineraler i hårvävnad och röda blodkroppar (RBC-prov) har man funnit att inte heller de motsvara varandra särskilt väl. Låga vävnadsnivåer återspeglas i håranalysen, medan nivån kan vara låg eller normal i de röda blodkropparna.

Däremot ser man här korrelation mellan håranalysens mineralkvoter och kvoterna från intracellulära mineralmätningar. Dessvärre är det bara begränsat antal mineraler som kan analyseras intracellulärt. 

Den unika fördelen med hårmineralanalysen är att den består av en vävnadsbiopsi som visar kroppens långsiktiga metaboliska aktivitet på cellnivå. Hårmineralanalysen är det bästa verktyget när man vill undersöka reletioner mellan kroppens mineraler, göra individuella närings- och tungmetallsbedömningar och skräddarsy en  målinriktad behandling.

Här kan du läsa mer om Hårmineralanalyser http://www.nutri-tech.nu/ Det är hit vi skickar testerna först och sedan skickas det vidare till Trace Elements i Dallas.

Kostillskott är ingen medicin som "dämpar" problemet utan ett sätt att ställa tillrätta obalans och brist.

Välkommen att boka tid för en hårmineralanalys här

 

Källa: Doktor David L. Watts, Trace Elements, Inc. / Alhpa Plus

Översättning: Helene Sandström

Senaste kommentarer

13.03 | 20:58

Hej ! Detta är en sida som jag har letat länge. Jag har just undrat om dessa hålglasögon (och ögonträningen, tack för informationen)!