Om Greenwashing

Om Marknadsföring, Greenwashing och Kosmetika ink. Hårvårdsprodukter

Nyhetsbrev från Grön Salong

Grön Salongs mål är att se till att frisörer och deras kunder kan få produkter utan skadliga ämnen. Det finns nu många produkter i denna kategori, men vi måste konstatera att vissa tillverkare och leverantörer tar lätt på sanningen att anvisa sina produkter som gröna och harmlösa, så kallad "greenwashing".

Frisörer och kunder med allergier kommer att söka efter de mildaste produkterna och gå efter de som marknadsförs som "gröna".

I kosmetika nedan innefattas även hårvårds- och hårfärgningsprodukter. 

Marknadsföringen av kosmetika i EU regleras av kosmetikförordningens artikel 20, som kortfattat anger att vid marknadsföring av kosmetiska produkter får produkten inte ges egenskaper som den inte besitter. Denna formulering ger upphov till många tolkningsmöjligheter.

Är det vilseledande när ett hårfärgningsmedel använder ordet "naturlig" i sitt namn, om dess färgeffekt bygger på extremt allergiframkallande ämnen?

Lägger producenterna  avgörande vikt vid att produkterna är gröna, naturliga eller undvker man tydligt risken med de skadliga ämnena som produkterna innehåller, i så fall står det klart i strid med kosmetikförordningens artikel 20.

I Danmark har konsumentombudsmannen i vägledning om etisk marknadsföring av ekologiska produkter skrivit om kosmetik: För att en produkt ska kunna kallas ekologisk skall minst 95% av innehållet vara av ekologiskt ursprung och den resterande delen "får inte i onödan minska eller kompensera fördelarna med ekologisk odling, så det är missvisande att tala om att produkten är ekologisk."

Även om 95 och 5% är exakta värden, är texten fortfarande öppen för tolkning: vad betyder det att det finns 0,5% Methylisothiazonlinone (MI) i, vilket är ett allergiframkallande ämne ? Kan produkterna fortfarande marknadsföras som ekologiska? Eller om det är paraben i? Kan en oxidativ hårfärg med 1,4% PPD marknadsföras som naturlig?

Här kommer EU lite till hjälp med förordning EU nr 655/2013 om påståenden om kosmetika och ett tekniskt dokument som ger ett antal exempel som illusterar de många möjliga tolkningarna. Ett av exemplen är att det för kosmetikaindustrin i stort sätt inte är tilllåtet att annonsera med de ämnen som deras produkter inte innehåller, den så kallade "fri från".

Reglerna infördes 2013, men det är fortfarande lätt att hitta exempel på "fri från" på webbplatser och i annonser för kosmetika.

Om en hårfärg med 1,4% PPD (ämne som är extremt allergiframkallande och giftigt och påverkar immunförsvaret) kan kallas naturligt krävs en särskild bedömning då anvisningen enligt förordningen är: "måste baseras på uppfattningen av en kosmetisk produkt hos den genomsnittliga slutanvändaren, med hänsyn till sociala, kulturella och språkliga egenskaper på den relevanta marknaden." I detta fall kommer det därför att finnas gott om utrymme för tolkning.

Grön Salong kommer helt enkelt att uttrycka en önskan att myndigheterna i respektive EU- länder och producentorganisationerna kommer att se till att reglerna efterlevs.

 

Med vänlig hälsning

Grön Salong Skandinavien

 

Senaste kommentarer

13.03 | 20:58

Hej ! Detta är en sida som jag har letat länge. Jag har just undrat om dessa hålglasögon (och ögonträningen, tack för informationen)!