Förbudsämneslista

Grön salongs förbudsämneslista

När vi i Grön Salong ska avgöra om en produkt är tillräckligt ofarlig för att bli accepterad. är kravet att den inte får innehålla några ämnen som finns med i Grön Salongs Förbudsämneslista. För att säketställa kunders och frisörers förtroende för de produkter som används i en Grön Salong får det under inga omständigheter finnas någon form av ämnen som är:

  • Mycket eller extremt allergiframkallande
  • Cancerframkallande, hormonstörande, fosterskadande eller
  • Misstänks kunna orsaka cancer, eller vara hormonstörande eller fosterskadande.

Vi följer vad som kommer fram av nya vetenskapliga rön och uppdaterar Grön Salongs Förbudsämneslista löpande.

2019 uppdaterades den med Cyclopentasiloxane och mikroplaster.

2021 ytterligare ämnen tillagda:

  • benzophenone-1
  • benzophenone-2
  • benzophenone-3 

Dessa är UV-filter som är hormonstörande (har östrogen effekt) omfattar också:

  • 2,4-dihydroxybenzophenone, benzoresorcinol
  • oxobenzone, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone                                                                                         

2020: 3 ämnen tillagda:

  • BHT och BHA som är mycket miljöfarligt
  • Octyl methoxycinnamate (OMC) Ethylhexyl methoxycinnamate (EMC) Hormonstörande och miljöskadligt, kan även finnas i solskyddsmedel och har östrogeneffekt som även i ganska små koncentrationer är mycket miljöfarligt.

Dessa ämnen kommer att förbjudas i Grön Salong 

Ämnena är lagliga att använda i EU men får inte användas i en Grön Salong

Uppdaterad lista finner du här  sidan 4-6

 

Senaste kommentarer

13.03 | 20:58

Hej ! Detta är en sida som jag har letat länge. Jag har just undrat om dessa hålglasögon (och ögonträningen, tack för informationen)!